Ge ditt stöd till Ölsta Folketshus och Park

Föreningen Folkets hus i Färentuna har funnits i 109 år, en kulturskatt på Färingsö i Ekerö kommun – en del av kulturens övärld. Folkets hus och park i Ölsta har varit en samlingsplats och kulturarrangör under lång tid för oss på Mälaröarna – och här har mycket glädje spridits genom årtionden, ja till och med i århundraden. Föreningen drivs av ideella krafter och går runt på medlemsintäkter, biljettintäkter och lokalbokningar. Bara fantasin har satt gränser för vilka aktiviteter som anordnas på Ölsta – barnkalas, valborgsfirande, midsommarfirande, cirkus, zombierun, bilträffar, marknader, rundpingiskvällar, konserter, bio, dans, bröllop och dop.

Nu i Coronapandemin är det viktigt att vi alla hjälps åt för att förhindra smittspridning. Det har gjort att alla bokade evenemang under våren och sommaren har ställts in. Och ingen vågar boka evenemang till hösten då vi inte vet om de är möjliga att genomföra då. Eftersom Ölsta folkpark har stora byggnader med renoveringsunderhåll och fasta kostnader innebär inkomstbortfallet från bokningar att föreningen försätts i en svår ekonomisk situation.

Du kan stödja Ölstafolketshus & Park genom att bli medlem.
Det blir du genom att betala en insats 1-10 st á 10 kr samt att betala årsavgiften som i år är 200 kr.

Företag kan också bli medlem årsavgift 500 kr. Logga på vår supportsida.

Fyll i medlemsansökan också http://medlem.olstafolkpark.se/om/medlemsskap/

MedlemsansökanTill vänster QR-kod för medlemsansökan

Till höger QR-kod för
Swish betalning

Swish medlemsavgiften

Du kan även skänka en slant till Ölstafolketshus & Park

Alla gåvor mottages med stor tacksamhet. Just ditt bidrag kan vara det som gör att Ölstafolketshus & Park överlever Corona restriktionerna

Märk med Gåva till Folketshus och Park

Ert medlemskap eller gåva kan rädda föreningen och parken i denna svåra tid och ni är med att rädda en folkrörelse med djupa traditioner och bidrar till att det finns en framtid för allmänna samlingsplatser för oss inom Ekerö kommun!

Märk med Gåva till Folketshus och Park
Kontonr 5630-9552


Stort tack för ditt stöd!
// Ordförande Thomas Rydermark med styrelsemedlemmar