Förtroendevalda 2023

Årsmötet valde följande till förtroendeposter 13 maj 2023
Du når styrelsen och suppleanter på mail förnamn@olstafolkpark.se se nedan för undantag

Ordförande:

Anna Rebermark

Ledamöter:

Sofie Bolinder
Thomas Rydermark
Mickaella Stråstjern
Anna Tegelmark
Angelica Dahlbeck
Ann-Sofie Frank

Suppleanter:

Stefan Wrenfeldt
Jens Nyström

Revisorer:

Jon Ehrlin
Berth Fransson

Valberedning:

Katrin Friberg (Sammankallande)

Senast uppdaterad: 2023-06-01