Förtroendevalda 2022

Årsmötet valde följande till förtroendeposter 27 mars 2022
Du når styrelsen och suppleanter på mail förnamn@olstafolkpark.se se nedan för undantag

Ordförande:

Thomas Rydermark

Ledamöter:

Sofie Bolinder
Anna Rebermark
Mickaella Stråstjern
Anna Tegelmark
Ted Andersson
Ann-Sofie Frank

Suppleanter:

Stefan Wrenfeldt
Jens Nyström
Woyciech Tomasz Pindur

Revisorer:

Jon Ehrlin
Berth Fransson

Revisorsuppleanter:

Torbjörn Bergman
Katrin Friberg

Valberedning:

Josefin Karlsson (Sammankallande)

Senast uppdaterad: 2022-03-31