Förtroendevalda 2021

Årsmötet valde följande till förtroendeposter 28 mars 2021
Du når styrelsen och suppleanter på mail förnamn@olstafolkpark.se se nedan för undantag

Ordförande:

Thomas Rydermark

Ledamöter:

Sofie Bolinder
Anna Rebermark mail: anna.r(at)olstafolkpark.se
Josefin Karlsson
Mickaella Stråstjern
Anna Tegelmark
Gustav Graan

Suppleanter:

Stefan Wrenfeldt
Jens Nyström
Elina Malm
Cecilia Fernandez

Revisorer:

Jon Ehrlin
Berth Fransson

Revisorsuppleanter:

Torbjörn Bergman
Michaela Brolin

Valberedning:

Greta Schibbye (Sammankallande)
Brita Cronwall

Senast uppdaterad: 2021-03-31