Ölsta FHP har fått hjälp 2021 av

Tack till följande föreningar, företag m.fl. för bidrag till våra verksamheter

Samarbetspartner

Tack för ekonomisk gåva på 1500 kr till oss som stöd i dessa Corona tider då det mesta av våra inkomstkällor är nedstängda.

Tack

Samarbetspartner

Mälarö IT
Stödjer oss med digital teknik

Mälarö ITs mål är att frigöra resurser till våra kunder så att allt fokus koncentreras till kärnverksamheten och att då använda Mälarö IT som partner inom IT området.