Stadgar

Registrerad av Bolagsverket 2023-06-13

för Föreningen Folkets Hus i Färentuna u.p.a.
Antagna av årsmötet 1973-04-07
första revidering: 1995-03-25
andra revidering: 2015-03-14
tredje revidering 2022-10-28

Stadgar-3

Senast uppdaterad: 2023-06-13