Historik

Den 16 oktober 1911 samlades arbetarna i Ilända Tegelbruk (ett av tio tegelbruk som fanns på Mälaröarna vid den tiden). De ville bilda en förening och med inspiration från arbetarrörelsen som redan på 1890-talet hade startat folketshusföreningar så bildades Ölsta Folkets Hus. Det kostade 2 kronor och 50 öre att bli medlem. Pengarna användes till att köpa den tomt som idag Parken och Huset står på. 1918 byggdes en dansbana och det bildades en dansorkester. År 1944 byggdes dansbanan ut och fick ett tak. Sista april samma år drog parkdansen igång.

Dansbanan med scenen och orkestern

1946 påbörjades byggnationen av Folkets hus (samma hus som vi har kvar än idag) och år 1947 invigdes huset och verksamheten sattes igång.
I huset inrättades en biograf på övre plan (som inte finns kvar idag) och bioverksamheten gick strålande. Det arrangerades dans och musikfester och allt som hör en folkpark till.

Runt år 1965 rådde det Bingofeber. Bingospel var mycket populärt och lokalerna var fullsatta både på övervåningen och undervåningen.

Idag hyrs Folkets hus och park mest ut till fester, dans och musikarrangemang.
Men föreningen lever och i framtiden hoppas vi att Ölsta Folkets Hus och Park kommer att sjuda av aktiviteter som vi medlemmar själva arrangerar.