Bli Medlem

Medlemskap består av 2 delar en insats och en årsavgift.

Insatsen kan vara 1 – 10 andelar á 10 kr. Denna återbetalas vid utträde efter ansökan inom en månad efter avslutat medlemskap. Har ej ansökan om återbetalning skett överförs denna som gåva till Ölsta FHP .

Årsavgiften är 200 kr för person
Årsavgiften för företag är 500 kr
Denna bestäms av årsmötet varje år

Du betalar bara in din insats och årsavgift enligt din markering i ansökningsformuläret.
Glöm ej att ange vilken person medlemskapet gäller

Betalningsmottagare är Föreningen Folkets Hus i Färentuna UPA.

Välkommen !

Senast uppdaterad: 2020-05-27