Årsmöte 2021 kallelse

Kära medlem (är du inte medlem så bli det gärna)
Snart är det dags för föreningens årsmöte. Söndag 28 mars klockan 14:00 kommer vi att berätta mer om vad som hänt och händer i hus och park.
Föreningen vill gärna höra vad du vill uppleva eller göra på Ölsta framöver.

2020 har präglats av pandemin och mycket i vår verksamhet har drabbats av restriktionerna. Det har krävt nya lösningar och kreativitet för att kunna bedriva verksamhet, samtidigt har det i viss mån gett oss tillfälle att se över verksamheten och fokusera på lokaler och park.

Mötet kommer i år att vara helt digitalt. Anmäl ditt intresse att delta senast 25 mars till info@olstafolkpark.se så får du mötets zoomlänk, dagordning m.m per mejl.

Lokalaföreningar få hjälp med digitala möten nu och senare

Ölsta FHP kan hjälpa er att genomföra digitala möten

Att ha möten under pandemin Covid 19 begränsar deltagarantalet just nu till max 8 st. Många gånger är det flera som vill, behöver ta del av/i möten. Detta kan vi hjälpa till med via digitala möten via Zoom upp till 99 deltagare.

Vi erbjuder digitala möten med 1-2 personer som kan hjälpa er med tekniken och ni kan vara upp till 6-7 personer i ert möte på plats på Ölsta folketshus och park. Eller när ni skall ha ett möte helt digitalt så kan vi hjälpa till med det också.

Vad kostar det då ?
Ett möte för lokala föreningar upp till två timmar på plats på Ölsta med personal 1-2 st. 500:- i lokalhyra och 500:- för tekniken.

Ett rent digitalt möte med en person som sköter tekniken 500:- max två timmar.

Behövs det längre tid så så kontakta oss för prisuppgift.

Vill ni prova på ett kortare testmöte max 30 min och ett mindre antal deltagare så kan vi lösa det också till en låg kostnad kontakta oss.

Kontakta oss på bokning@olstafolkpark.se

Fröbytardag på Ölsta Folkets Hus och Park. 13 feb 2021 kl 14-17

Nu drar odlingsäsongen igång, dvs en utmärkt tid att byta fröer med varandra.

Ölsta Folkets hus och park anordnar i år en så covid-19 säker tillställning som möjligt.

Så här går det till:

Deltagare packar frön och märker noga upp förpackningen med: Sortnamn, Företag/eget, Frö taget när/bäst före samt en kort beskrivning av växten. Packa minst 5 frön, fler om de är små eller lite äldre. Du får ha med dig max 10 förpackningar så välj gärna sorter som du tycker mycket om. Det kommer finnas minst 30 olika sorter från start, och det kommer vara både grönsaker och blommor. Vi kommer att släppa in max 5 fröbytare åt gången och vi försöker hålla 15 min per person. För att minska trängsel och köbildning kommer tre av de femplatserna per kvart vara bokningsbara via nedanstående länk:
Bokning av tid

Fröerna kommer vara utlagda på uppmärkta bord (tex tomat, kål, sommarblommor etc) med avstånd emellan. Börja med att lägga ut dina fröer under rätt kategori och plocka sedan så att du tar med dig lika många påsar hem.
ELLER: När du hittar en sort du vill ha så tar du den och lämnar sen en av dina förpackningar på det bord som passar ditt frö bäst. Var noga för att underlätta för efterkommande fröbytare.

Vid entrén kommer vi ha en station med handsprit samt insläpp enligt bokning eller efter hur många som vistas i lokalen. Munskydd är en god idé men inget krav, och alla får ansvara för att hålla avstånd vid borden.

Vi kommer ta ut en symbolisk avgift på 10 kronor som kommer gå oavkortat till föreningen. Avgiften kan betalas med swish eller kontant med jämna pengar. Växel finns ej.

Är intresset stort för detta fröbyte så kan det även bli aktuellt att ha ytterligare ett tillfälle senare i vår, och då kan även plantor vara aktuella.

Välkomna
Sofie