Årsmöte 2021 kallelse

Kära medlem (är du inte medlem så bli det gärna)
Snart är det dags för föreningens årsmöte. Söndag 28 mars klockan 14:00 kommer vi att berätta mer om vad som hänt och händer i hus och park.
Föreningen vill gärna höra vad du vill uppleva eller göra på Ölsta framöver.

2020 har präglats av pandemin och mycket i vår verksamhet har drabbats av restriktionerna. Det har krävt nya lösningar och kreativitet för att kunna bedriva verksamhet, samtidigt har det i viss mån gett oss tillfälle att se över verksamheten och fokusera på lokaler och park.

Mötet kommer i år att vara helt digitalt. Anmäl ditt intresse att delta senast 25 mars till info@olstafolkpark.se så får du mötets zoomlänk, dagordning m.m per mejl.