Fröbytardag på Ölsta Folkets Hus och Park. 13 feb 2021 kl 14-17

Nu drar odlingsäsongen igång, dvs en utmärkt tid att byta fröer med varandra.

Ölsta Folkets hus och park anordnar i år en så covid-19 säker tillställning som möjligt.

Så här går det till:

Deltagare packar frön och märker noga upp förpackningen med: Sortnamn, Företag/eget, Frö taget när/bäst före samt en kort beskrivning av växten. Packa minst 5 frön, fler om de är små eller lite äldre. Du får ha med dig max 10 förpackningar så välj gärna sorter som du tycker mycket om. Det kommer finnas minst 30 olika sorter från start, och det kommer vara både grönsaker och blommor. Vi kommer att släppa in max 5 fröbytare åt gången och vi försöker hålla 15 min per person. För att minska trängsel och köbildning kommer tre av de femplatserna per kvart vara bokningsbara via nedanstående länk:
Bokning av tid

Fröerna kommer vara utlagda på uppmärkta bord (tex tomat, kål, sommarblommor etc) med avstånd emellan. Börja med att lägga ut dina fröer under rätt kategori och plocka sedan så att du tar med dig lika många påsar hem.
ELLER: När du hittar en sort du vill ha så tar du den och lämnar sen en av dina förpackningar på det bord som passar ditt frö bäst. Var noga för att underlätta för efterkommande fröbytare.

Vid entrén kommer vi ha en station med handsprit samt insläpp enligt bokning eller efter hur många som vistas i lokalen. Munskydd är en god idé men inget krav, och alla får ansvara för att hålla avstånd vid borden.

Vi kommer ta ut en symbolisk avgift på 10 kronor som kommer gå oavkortat till föreningen. Avgiften kan betalas med swish eller kontant med jämna pengar. Växel finns ej.

Är intresset stort för detta fröbyte så kan det även bli aktuellt att ha ytterligare ett tillfälle senare i vår, och då kan även plantor vara aktuella.

Välkomna
Sofie