Guidning i Stenhuggarbyn och stenbrottet i Stenhamra 23 juli kl 11

Vi kommer få en egen guidning av Yngve Olofsson som är boende i Stenhuggarbyn sedan många år. Deras bostadsrättsförening har gjort en fin upprustning av området och även av stenbrottets miljö.

Stenhuggarbyn hemsida

Guidningen tar ca en timme. Den som vill kan ta med egen mat och dryck så kan vi gemensamt äta lunch nere vid sjön som avslutning.

Datum: 23 juli 2020 kl 1100, samling vid Coop i Stenhamra

Föranmälan krävs, max 10 personer och vi håller såklart avstånd.

Anmäl till: kalle@olstafolkpark.se alt tfn 076-0088226.

OBS! För att delta i guidningen behöver du vara eller bli medlem i Ölsta folkets hus och parkförening.

200 årsavgift, 10 kr medlemsavgift, ger 210 kr/person
inbetalas swish 123 55 16 430 på plats.
Glöm inte att fylla i medlemsansökan också

Sedan tillkommer en avgift på 50 kr per person till Stenhuggarbyns kulturförening. Detta betalas också på plats

Stenbrottet etablerades 1884 av Stockholms stad för att i egen regi kunna producera huggen sten till gator, torg och kajer. Stenbrottet anlades på obebyggd mark, vilket ledde till att staden snabbt uppförde byggnader och anläggningar för att verksamheten skulle fungera som ett eget samhälle. Bland byggnaderna som uppfördes fanns personalbostäder, en chefs- och kontorsbyggnad, stall, magasin, skola och en kooperativ butik. Vid vattnet uppfördes en ångbåtsbrygga för transporter till och från Stockholm.

Välkommen
Kalle