Ungefärliga tider för ÖlstaRocken den 17/8

16.00 Parken Öppnar
17.00 Bröderna Lindgren
18.30 Viktor Odeheim
20.00 Compressor
21.30 New York Dallas
23.00 Kitto & Flowerpunch

01.30 Parken Stänger