Parken är Din!

Visste du att du som medlem äger en folkpark?

Till det även ett Folkets Hus.
Totalt 4 scener där du får vara med att bestämma vad som ska presenteras på dem.

Bli medlem idag!

Vill du engagera dig i styrelsearbetet och vara mer delaktig i Ölsta Folkets Hus & Parks framtid? Kontakta valberedningen@olstafolkpark.se

Vi ses i parken!

Styrelsen