Årsmöte 2014

Medlemmarna i Föreningen Folkets Hus i Färentuna UPA kallas härmed till föreningens 103:e årsmöte. Efter årsmötet börjar den sedvanliga medlemspuben med mingel.

När: Lördag den 29 mars

Tid: 18:00

Plats: Folkets Hus i Färentuna

Föreningens 103:e årsmöte

Föreningens 103:e årsmöte

Hjärtligt välkomna!

Med vänlig hälsning, styrelsen.