Förtroendevalda 2020

Årsmötet valde följande till förtroendeposter 22 mars 2020
Du når styrelsen och suppleanter representanter på mail förnamn@olstafolkpark.se

Ordförande:

Thomas Rydermark

Ledamöter:

Sofie Bolinder
Stefan Wrenfelt
Michaela Brolin
Brita Cronvall
Mickaella Stråstjern
Alfie Martins

Suppleanter:

Anna Tegelmark
Jens Nyström
Simon Stålenhag
Kalle Löfgren Avgått som suppleant i augusti 2020

Revisorer:

Jon Ehrlin
Berth Fransson

Revisorsuppleanter:

Torbjörn Bergman
Jonas Blomberg

Valberedning:

Greta Schibbye (Sammankallande)
Josefine Peters

Senast uppdaterad: 2020-04-13