Flera nya restriktioner införs från och med 23 december 2021:

• Undvik trängsel i alla miljöer.

• Hemarbete rekommenderas för alla som kan.

• Krav på 10 kvadratmeter per person för mässor, handelsplatser samt platser för kultur- och fritidsverksamheter.

• Avrådan från cuper och läger inomhus, som inte innebär yrkesmässig utövning. Ordinarie aktiviteter med bland annat träningar och matcher kan genomföras som vanligt.

• För vuxenutbildningar rekommenderas smittskyddsåtgärder för att minska trängsel och stora samlingar. Universitet och högskolor kan införa distansundervisning om det krävs för att glesa ut i lokalerna – men undervisning på plats är huvudregeln.

• Endast sittande gäster tillåts på serveringsställen och avstånd mellan olika sällskap krävs.

• Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 20 personer tillåts bara sittande gäster, oavsett om de har vaccinationsbevis eller inte.

• Utan vaccinationsbevis krävs avstånd mellan sällskapen, med max 8 personer per sällskap och ett maxantal på 500 gäster eller deltagare.

• För tillställningar med fler än 500 gäster eller deltagare krävs vaccinationsbevis samt avstånd mellan sällskapen och max 8 personer per sällskap.

• Utöver publikbegränsningarna införs krav om 10 kvadratmeter per person för bland annat mässor och platser för kultur- och fritidsverksamheter.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Ta hand om er!

Styrelsen