Anpassning av åtgärder mot spridning av covid-19 fr.o.m 15/7 samt 29/9

Anpassningar för privatpersoner i nivå 3 från och med den 15 juli

Följande är hämtat från Folkhälsomyndighetens sida om restriktioner angående Covid-19 och är beslutade av regeringen

Fler kan delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Hur många som får delta beror på om sammankomsten sker inomhus eller utomhus och om deltagarna har anvisade sittplatser. Föreskrifter från Folkhälsomyndigheten som syftar till att göra det möjligt för deltagare att hålla avstånd kan påverka hur många som får samlas. I

Vad gäller för uthyrning/egna engagemang på Ölsta Folkets Hus och Park

Arrangemang inomhus utan anvisade sittplatser
Max 50 personer.

Arrangemang utomhus utan anvisade sittplatser
Max 600 personer.

Ändring av restriktionerna 29 september 2021

  • Deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort
  • Deltagartaken för privata sammankomster i t.ex. hyrda lokaler tas bort
  • De kvarvarande restriktioner som finns på serveringsställen, t.ex. storlek på sällskap och avstånd mellan sällskap tas bort

    Vad kan man göra för att minska risken för smitta och svår sjukdom

Uppmaningen att vaccinera sig kvarstår och en hög vaccinationstäckning är den viktigaste åtgärden för att minska smittspridning.

– Fler behöver vaccinera sig i alla åldrar och särskilt gäller det bland yngre vuxna och medelålders och i vissa andra grupper där vaccinationstäckningen är låg.
– ”Vaccination är det mest effektiva verktyget vi har. Det viktiga arbetet med att nå personer och grupper som ännu inte har vaccinerat sig måste därför fortsätta”, säger Johan Carlson Folkhälsomyndigheten.

Smittämnen fastnar lätt på händerna. De kan spridas vidare när du till exempel tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, i minst 20 sekunder.

Tvätta alltid händerna när du

  • kommer hem eller när du kommer till ditt arbete
  • har varit ute
  • före måltiden
  • vid mathantering
  • efter ett toalettbesök.

Handsprit (eller motsvarande handdesinfektionsmedel) kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Du ska också undvika att röra vid ögon, näsa och mun för att undvika att smittämnen når dina slemhinnor. Det är också viktigt att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk.

Styrelsen